Zapraszamy na spotkania nowej grupy terapeutycznej. Ta forma psychoterapii może być uzupełnieniem psychoterapii indywidualnej lub stanowić odrębną całość. Pomaga poznać głębiej siebie i rozwijać  się w bezpiecznym otoczeniu. Wspiera zwłaszcza pracę nad tematami relacyjnymi i pozwala szerzej spojrzeć na swoje funkcjonowanie wśród ludzi. Pozwala też oswoić swoją historię i...