konsultacja 100 zł (50 minut)
sesja psychoterapii indywidualnej 100zł (50 minut)
sesja psychoterapii rodzinnej i par prowadzona z drugim terapeutą 150zł (90 minut)
sesja psychoterapii grupowej 50 zł (150 minut)