konsultacja od 100 zł (50 minut)
sesja psychoterapii indywidualnej od 100zł (50 minut)
sesja psychoterapii rodzinnej i par prowadzona z drugim terapeutą 200zł (90 minut)
sesja psychoterapii grupowej 100 zł (150 minut)