Psychoterapia to metoda pomocy oparta na relacji pacjenta z terapeutą.

Pomagamy osobom cierpiącym z powodu
- depresji
- lęków
- trudności w relacjach z innymi osobami
- natręctw
- dolegliwości somatycznych, które nie mają podłoża fizjologicznego
- uzależnień
- zaburzeń odżywiania
- kryzysów
- utraty bliskiej osoby
- syndromu DDA/DDD
- doświadczanej/doświadczonej przemocy
- traumatycznych doświadczeń
- poczucia braku satysfakcji
oraz osobom, które są zainteresowane własnym rozwojem i pogłębieniem rozumienia siebie.