Joanna Wieczorek

Joanna Wieczorek

Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach pracowałam z młodzieżą, później z dziećmi w wieku przedszkolnym a następnie z osobami wykluczonymi społecznie.

Od roku 2007 roku pracuję z osobami dorosłymi, pijącymi szkodliwie lub uzależnionymi od alkoholu i innych substancji odurzających. W latach 2007 do 2010 kończyłam kolejne etapy procesu certyfikacji dla terapeutów uzależnień i w roku 2012 zdałam egzamin w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nr certyfikatu PARPA 1314). Ukończyłam szkolenia dotyczące uzależnień od substancji odurzających (leków, narkotyków, nikotyny) oraz szkolenia dotyczące uzależnień behawioralnych (od internetu, hazardu, jedzenia, zakupów, pornografii, seksu).

W roku 2017 zakończyłam proces certyfikacji w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej (nr certyfikatu PTTM 96).

Od kilku lat prowadzę Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Respirium w Bochni, pracuję również w Poradni Leczenia Uzależnień Pomocna Dłoń w Krakowie.
W roku 2021 dołączyłam do Zespołu Stacji Psychologicznej w Krakowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i będących w kryzysach życiowych. W obszarze moich

zaingerowań zawodowych mieści się praca z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu (osoby z zespołem Aspergera).

Wciąż rozwijam się zawodowo, uczestniczę w konferencjach, szkoleniach, warsztatach. Jestem członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Korzystam z superwizji. Przestrzegam zasad kodeksu etycznego.

W swojej pracy stosuję podejście motywujące (dialog motywujący) oraz podejście integracyjne, łącząc różne elementy z poszczególnych nurtów psychoterapii. Ważnymi elementami mojej pracy są: akceptacja pacjenta, empatia, relacja terapeutyczna oraz kontekst rodzinny, społeczny i zawodowy pacjenta z problemem uzależnienia.

Lubię kino dramatyczne, polskie morze i projektowanie wnętrz.

tel.
601 163 666

awj@poczta.onet.pl