Katarzyna Gruca

Katarzyna Gróca

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Mam także absolutorium z filozofii na tym samym wydziale.

Ukończyłam całościowy, czteroletni kurs psychoterapii akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem absolwentką dwuletniego kursu „Systemowa Terapia Rodzin. Teoria i praktyka” organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Poradnię Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Ukończyłam również Studium Umiejętności Psychologicznych organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień.
Uczestniczę w semianriach, szkoleniach i konferencjach, pracuję pod stałą superwizją indywidualną i zespołową.

Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z konsekwencjami doświadczonych traum, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Prowadzę terapię indywidualną, bazującą na psychodynamicznym rozumieniu pacjenta.

tel.
696 314 117

katarzyna.gruca@o2.pl