close

Osoby z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to osoby, które wychowały się w rodzinie, w której istniał problem alkoholowy.

Natomiast DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) dorastały w rodzinach, których funkcjonowanie było zakłócone poprzez:

 • istnienie różnego rodzaju przemocy
 • występowanie poważnej choroby jednego z członków rodziny
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • chłód, dystans, brak okazywania uczuć
 • nadmierną bliskość, uwikłanie, pełnienie dorosłych ról przez dzieci

Osoby te w życiu dorosłym często mają problemy z:

 • rozumieniem i wyrażaniem swoich uczuć
 • braniem nadmiernej odpowiedzialności za innych
 • wikłaniem się w toksyczne relacje
 • odprężeniem się i spontanicznym wyrażaniem siebie
 • nieadekwatnym poczuciem winy
 • nadmierną samokrytyką
 • zaniżoną samooceną
 • brakiem asertywności i umiejętności ochrony własnych granic
 • lękiem przed bliskością
 • lękiem przed odrzuceniem
 • czarno białym postrzeganiem rzeczywistości
 • somatyzacjami

W związku z tymi trudnościami osobom z syndromem DDA/DDD trudno osiągnąć satysfakcję z życia i poczucie szczęścia. Czują się często zamknięte w przeszłości lub nadmiernie się od niej odcinają, starają się udawać, że nie miała wpływu na ich życie.

Psychoterapia pozwala uporządkować przeżycia z dzieciństwa i sprawia, że osoba uwalnia się od wpływu trudnych doświadczeń na swoje obecne życie.