close

Formy pomocy:

 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia DDA/DDD
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapia uzależnień
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty terapeutyczne i rozwojowe

W czym pomagamy:

 • Lęk
 • Depresja
 • Trudności w relacjach
 • Zaburzenia osobowości
 • Strata
 • Kryzys
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Uzależnienia
 • Problemy w związkach
 • Syndrom DDA/DDD
 • Przemoc
 • Doświadczenia traumatyczne
 • Brak satysfakcji z życia
 • Potrzeba zrozumienia i rozwoju