close

Anna Cichoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.
Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006r.)
Ukończyłam (w 2010r.) czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej).
Pracuję integracyjnie, czerpiąc z różnych podejść terapeutycznych, w zależności od problemów i potrzeb osoby, z którą rozmawiam.
Wspieram osoby po traumie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
Wspieram pary i rodziców. Bliskie jest mi Porozumienie bez Przemocy. Jestem realizatorem „Szkoły dla rodziców i wychowawców” i konsultantem dla rodziców w duchu rodzicielstwa bliskości. Ukończyłam też studium pedagogiczne.
Wspieram osoby w kryzysie. Ukończyłam kurs interwencji kryzysowej (ITPB)
Psychoterapia jest dla mnie życzliwym towarzyszeniem w wędrówce ku sobie i ku poprawie jakości życia i relacji. Zapraszam osoby, którym bywa trudno z życiem, ze sobą, z innymi. Wszystkich, którzy się pogubili, nie mają sił, tych których przeszłość była niełatwa i tych, dla których teraźniejszość bywa trudna. A także osoby chcące być lepszymi partnerami czy rodzicami.
Prywatnie jestem mężatką i mamą, regeneruje mnie bycie w przyrodzie i bliskość zwierząt.

cichon.annapaulina@gmail.com
Tel. 784 082 425

Katarzyna Gruca

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Mam także absolutorium z filozofii na tym samym wydziale.
Ukończyłam całościowy, czteroletni kurs psychoterapii akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Jestem absolwentką dwuletniego kursu „Systemowa Terapia Rodzin. Teoria i praktyka” organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Poradnię Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Ukończyłam również Studium Umiejętności Psychologicznych organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień.
Uczestniczę w semianriach, szkoleniach i konferencjach, pracuję pod stałą superwizją indywidualną i zespołową.
Pracuję z osobami dorosłymi zmagającymi się z konsekwencjami doświadczonych traum, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i nerwicowych. Prowadzę terapię indywidualną, bazującą na psychodynamicznym rozumieniu pacjenta.

katarzyna.gruca@o2.pl
Tel. 696 314 117

Ewa Czarnota-Hańce

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 951) oraz specjalistką psychologii klinicznej, a także certyfikowaną specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 780). Pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię w podjeściu psychodynamicznym.
W szczególności interesuję się zagadnieniami dotyczącymi:
- wpływu uzależnienia i innych dysfunkcji w rodzinie na późniejsze funkcjonowanie osób dorosłych wychowujących się w takich warunkach,
- zaburzeń lękowych, depresyjnych i osobowościowych,
- wpływu doświadczonych traum na stan emocjonalny,
- wpływu trudności w poczęciu dziecka na stan psychiczny kobiety/mężczyzny i pary,
- trudności doświadczanych przez kobiety w okresie ciąży i okołoporodowym.

ewaczarnota@gmail.com
Tel. 508 054 460

Lesław Nowak

psycholog (Psychologia Stosowana UJ), psychoterapeuta

leslaw.nowak@hotmail.com
Tel. 512 501 978

Joanna Wieczorek

Nazywam się Joanna Wieczorek, jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą uzależnień.
Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończyłam pedagogikę (2000r.) i psychologię (2002r.). Od roku 2007 pracuję z osobami dorosłymi, pijącymi szkodliwie lub uzależnionymi od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub zachowań nałogowych. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień (certyfikat PARPA nr 1314) i certyfikowanym psychoterapeutą terapii motywującej - obecnie dialogu motywującego (certyfikat PTTM obecnie PSDM nr 96).
Ukończyłam liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami uzależnionymi i osobami w kryzysie. Kierowałam oddziałem terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień Pomocna Dłoń w Krakowie.
W roku 2021 dołączyłam do Zespołu Stacji Psychologicznej w Krakowie.
Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, DDA, DDD i osób będących w trudnościach i kryzysach życiowych. Szczególnie interesuję się pracą z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu (ASD). W swojej pracy stosuję dialog motywujący, łącząc go z elementami pracy z innych podejść psychoterapeutycznych.
Wciąż rozwijam się zawodowo, jestem członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień i Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego. Korzystam z superwizji, przestrzegam zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty.
Prywatnie jestem mamą 2 dorosłych synów, lubię polskie morze i projektowanie wnętrz.

joanna.wieczorek009@gmail.com
Tel. 601 163 666

Paweł Hańce

Psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie spoecjalizacji,
Psychoterapeuta psychodynamiczno-systemowy w trakcie specjalizacji.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Dotychczasowe uprawnienia uzyskałem poprzez studia wyższe na kierunku psychologia (Uniwessytet Humanistycznospołeczny w Katowicach) Care-Brok szkoła specjalistów terapii uzależnień. Aktualnie jestem uczestnikiem kursu psychoterapii w Fundacji Na Szlaku w Krakowie, objętego opiekę naukową prof.dr hab.n.med Bogdana de Barbaro.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Zapraszam do kontaktu w formie konsultacji indywidualnych, psychoterapii indywidualnej, a także konsultacji par i rodzin

pawelhance@gmail.com
Tel. 530 219 872