Psychoterapia

Psychoterapia to metoda pomocy oparta na relacji pacjenta z terapeutą.

Pomagamy osobom cierpiącym z powodu

 • depresji
 • lęków
 • trudności w relacjach z innymi osobami
 • natręctw
 • dolegliwości somatycznych, które nie mają podłoża fizjologicznego
 • uzależnień
 • zaburzeń odżywiania
 • kryzysów
 • utraty bliskiej osoby
 • syndromu DDA/DDD
 • doświadczanej/doświadczonej przemocy
 • traumatycznych doświadczeń
 • poczucia braku satysfakcji
 • oraz osobom, które są zainteresowane własnym rozwojem i pogłębieniem rozumienia siebie.