close

Jesteśmy zespołem specjalistów psychologów, psychoterapeutów i terapeutów uzależnień.
W 2013 roku założyliśmy zespół Stacja Psychologiczna, by wspierać terapeutycznie osoby w kryzysie i rozwoju.
Stacja to przystanek w drodze. Przystanek potrzebny aby się zatrzymać, a czasem by zmienić kierunek, w jakim podążamy.
Specjalizujemy się w pomocy osobom z syndromem DDA, osobom z rodzin dysfunkcyjnych. Jesteśmy też otwarci na inne osoby potrzebujące pomocy.
Prowadzimy głównie psychoterapię, indywidualną i grupową.
Niektórzy z nas wspierają także osoby po traumie, osoby uzależnione oraz pary i rodziców.